Doprava a práce

   
  Cesta po Praze 300,-  
  První hodina práce 660,-  
  Každá další započatá půlhodina 250,-  
  Pokud je možnost vyřešit problém na místě,
první hodina se účtuje celá
   
       
 

Tvorba a správa webu

   
  Grafické práce a úpravy fotografií 1200,-  
  Statické stránky – jednoduchá varianta 6500,-  
  Jednoduchá úprava 360,-  
  Složitější úprava 1200,-  
       
 

Školení

   
  Školení Office, Windows

720,-

 
  Jiná školení podle požadavků klienta
(nutná předchozí domluva)

1200,-

 
       
 

Servis

   
  Přeinstalace 1150,-  
  Odvirování 580,-  
  Vyčištění ventilátorů a vnitřku PC tlakovým
vzduchem
420,-  
  Výměna komponenty do 420,-  
       
 

Nejsem plátcem DPH

 

 
 

U faktur neuhrazených k datu splatnosti bude účtována pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení.

 

 

 
Design by RCR Servis